POZOR. Objednávky na Vianoce vybavujeme do 19. 12. 2022.

Kniha

Príbeh našej knihy je prozaický s nádychom humoru, prezrádzajú autori. "Poznáme sa síce od detstva, ale minulý rok v máji sme sa náhodou stretli v Ždiari. Rozprávali sme sa o mojich fotografiách, ktoré  denne pridávam na Facebook a položartom som Ivetke povedal, že keď budem vydávať knihu, poprosím ju o básne, ktoré denne píše k fotografiám". Z tejto náhody a mojej celoživotnej túžby sa zrodila konkrétna koncepcia knihy a celého projektu.

Kniha 3d

Od myšlienky ku knihe prešlo presne deväť mesiacov. Projekt je exkluzívnou pozvánkou do nádhernej časti Tatranského národného parku do Belianskych Tatier. Ukazuje krásy, lásku k prírode, rozmanitú faunu a flóru, naše rodné hory.  Z predaja každej knihy a fotografie na plátne venujeme  časť peňazí na obnovou náučných chodníkov, prístreškov, lávok, informačných tabúľ a lavičiek práve v Belianskych Tatrách. Sme presvedčení, že naša láska k horám sa týmto projektom prenesie aj na generácie našich detí a vnukov a naše posolstvo bude rezonovať v spoločnosti veľa rokov. 

"Ako si Goral po stáročia        

svoj humor cibrí, 

tak ostré no láskavé

sú naše ždiarske Vidly."   

 

KRÁTKE SHOTY Z VÝSTAVY FOTOGRAFII A KRSTU KNIHY V BRATISLAVSKEJ UMELKE a TATRANSKEJ JAVORINE. 

 

KRST KNIHY UMELKA S VERNISÁŽOU

 

PREDAJNÁ VÝSTAVA OBRAZOV MONFORT

 

 NÁŠ NAJNOVŠÍ SPOT

 

VIANOČNE PODPISOVANIE

 

REPORTÁŽ Z TV POPRAD | VÝSTAVA OBRAZOV OC MAX POPRAD