Obdaruj aj pomôž

Nezostalo len pri rečiach, srdečne ďakujeme každému, kto sa rozhodol podporiť náš projekt. Kúpou knihy, obrazov, či kalendárov prispejete na dobrú vec. Autori časť z predaja venujú na obnovu náučného chodníka v Belianskych Tatrách. A to nie je všetko, pokračujeme ďalej ➡️♥️Autori: Iveta Mandžárová a Jozef Pitoňák.