POZOR. Objednávky na Vianoce vybavujeme do 19. 12. 2022.

Naša kniha vo svete | Recenzie

Kniha Belianske Tatry - Štyri ročné obdobia dostala krídla. Nachádza sa v knižnici okrem slovenských zákaznikov aj v zámorí, Švédsku, Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Píšete pozitívne ohlasy na ňu a nás to nesmierne teší. Rodákom v zámorí pripomína ich korene a vyjadrujú presvedčenie, že tu krásu Belianok chcú vidieť na vlastné oči, spomínajú na svojich predkov. Srdečne Vám ďakujeme za podporu, je to pre nás signál, že robíme správnu vec, pre ľudí, pre Belianske Tatry.

Z recenzií vyberáme:

Kathy Machak Wilcox

"I received your book and it is very beautiful . You and Iveta  did a wonderful job !"
"Dostala som tvoju knihu a je veľmi krásna. S Ivetou ste odviedli skvelú prácu!"

Anna Knauff

"I agree, the book is absolutely beautiful!, The only problem is it makes me want to come visit even more. Kathy and I are cousins and our grandparents came from Zdiar. It looks so beautiful, I want to see it in person. 

"Súhlasím, kniha je úplne krásna! Jediným problémom je, že ma núti prísť na návštevu ešte viac. S Kathy sme sesternice a naši starí rodičia pochádzali zo Ždiaru. Vyzerá to tak nádherne, chcem to vidieť osobne." 

Bernadeta A.

"Dobrý deň pán Pitoňák, práve dnes mi bola doručená Vaša kniha Belianske Tatry – pri obracaní stránok som mala slzy v očiach, lebo je ozaj nádherná a básne krásne a výstižné. Veľmi pekne ďakujem za vaše dielo."

 

 

kniha-v-zahranici